مدیرکل حفاظت از محیط زیست چهارمحال و بختیاری خبر داد
اصلاح مرز مناطق حفاظت شده با اراضی مردم در چهارمحال و بختیاری
به گزارش تابناک شهرکرد- شهرام احمدی گفت: در چهارمحال و بختیاری اصلاح مرز مناطق حفاظت شده با اراضی مردم صورت گرفت.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه برخی شهرها و روستاها این استان در محدوده مناطق حفاظت شده قرار گرفته بودند، افزود: طی بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، اصلاح مرز مناطق حفاظت شده که ارزش زیست محیطی بالایی نداشتند و در اراضی مردم واقع شده بودند، در شورای عالی حفاظت از محیط زیست کشور انجام شد.
وی با بیان اینکه طبق بررسی‌هایی که کارشناسان استانی و ملی انجام دادند برخی شهرها و روستاهای چهارمحال و بختیاری واقع در مناطق حفاظت شده که ارزش زیست محیطی کمتری داشتند از لیست اراضی تحت حفاظت سازمان محیط زیست چهارمحال و بختیاری حذف شدند، ادامه داد: به جای این مناطق، منطقه بکری که دارای ارزش‌های زیست‌محیطی بالایی است جایگزین آن شد.
احمدی با تأکید بر اینکه با این اصلاح مرز نه تنها مساحت مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت از محیط زیست در چهارمحال و بختیاری کاهش پیدا نکرد بلکه بیش از 2 درصد افزایش مساحت در این مناطق ایجاد شد، عنوان کرد: این کار باعث شد که هم مشکلات اجتماعی، معیشتی و توسعه‌ای این روستاها که در داخل مناطق حفاظت شده قرار گرفته بودند رفع شود و هم مشارکت افرادی که قبلا معارض بودند به‌عنوان جوامع فعال در حفظ محیط زیست استان مشارکت می‌کنند.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست چهارمحال و بختیاری به وجود پنج منطقه حفاظت شده در استان اشاره و خاطرنشان کرد: حدود بیش از 30 روستا اصلاح اراضی شد.