اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: شهرکرد
اذان صبح
۰۵:۰۶:۰۲
طلوع افتاب
۰۶:۳۳:۴۵
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۴۵
غروب آفتاب
۱۹:۴۶:۰۴
اذان مغرب
۲۰:۰۳:۱۰