اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: شهرکرد
اذان صبح
۰۵:۳۲:۴۰
طلوع افتاب
۰۷:۰۰:۲۲
اذان ظهر
۱۲:۰۲:۲۰
غروب آفتاب
۱۷:۰۳:۰۲
اذان مغرب
۱۷:۲۱:۱۹