اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: شهرکرد
اذان صبح
۰۵:۰۴:۰۲
طلوع افتاب
۰۶:۲۵:۲۳
اذان ظهر
۱۲:۱۷:۵۹
غروب آفتاب
۱۸:۰۹:۵۲
اذان مغرب
۱۸:۲۶:۲۰