اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: شهرکرد
اذان صبح
۰۵:۰۴:۱۲
طلوع افتاب
۰۶:۳۲:۲۶
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۱۳
غروب آفتاب
۱۹:۴۸:۱۸
اذان مغرب
۲۰:۰۵:۲۸