اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: شهرکرد
اذان صبح
۰۴:۳۴:۴۴
طلوع افتاب
۰۵:۵۶:۳۱
اذان ظهر
۱۱:۵۹:۰۴
غروب آفتاب
۱۷:۵۹:۵۶
اذان مغرب
۱۸:۱۶:۲۰