اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: شهرکرد
اذان صبح
۰۵:۴۳:۴۷
طلوع افتاب
۰۷:۰۵:۵۲
اذان ظهر
۱۳:۱۳:۴۰
غروب آفتاب
۱۹:۲۰:۴۸
اذان مغرب
۱۹:۳۷:۱۵