اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: شهرکرد
اذان صبح
۰۵:۳۱:۰۲
طلوع افتاب
۰۶:۵۴:۱۳
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۵۸
غروب آفتاب
۱۹:۲۷:۰۲
اذان مغرب
۱۹:۴۳:۳۶