اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: شهرکرد
اذان صبح
۰۴:۲۰:۲۸
طلوع افتاب
۰۶:۰۱:۲۵
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۰۶
غروب آفتاب
۲۰:۱۷:۳۱
اذان مغرب
۲۰:۳۶:۲۸